AED in de Erasstraat

AED in de Erasstraat Crowdfunding groot succes In Kaatsheuvel hangen al veel AED's (automatische externe defribilator) Gelukkig, want bij een hartstilstand is tijd de belangrijkste factor In Kaatsheuvel-west was nog geen AED beschikbaar, reden genoeg voor buurtvereniging "t eerste straotje" een initiatief te ontplooien om zo'n voorziening te verkrijgen. Er werd een crowdfundingsactie gestart onder de bewoners van de Erasstraat en de Roei om voldoende geld bijeen te verkrijgen waarmee een AED kon worden aangekocht en kon worden onderhouden. De bereidheid van de bewoners om daaraan mee te doen bleek zeer groot. Meer dan 95% van de bewoners reageerde positief. In overleg met Heartsafe Kaatsheuvel is de plaats bepaald waar de AED wordt opgehangen. Rekening is gehouden met de bereikbaarheid en de directe aanwezigheid van hulpverleners. Heartsafe Kaatsheuvel gaat de AED ook beheren en onderhouden. Het rendement van een AED valt of staat met de beschikbaarheid van hulpverleners ingeval van een calamiteit. Daartoe worden in de eerstkomende maanden nog enkele cusussen aangeboden aan de buurtbewoners hoe te handelen bij een hartstilstand en hoe de AED te gebruiken. Op burendag 24 september a.s. om 13.15 uur wordt de AED gepresenteerd en opgehangen op Erasstraat nr. 53. De presentatie maakt deel uit van een spelprogramma met als thema "veiligheid in en om het huis" Alle bewoners van de Erasstraat en de Roei zijn daarbij welkom.

WJ Monsieurs
Meer berichten