Het Parkfestijn heeft grote bekendheid gegeven aan het Wandelpark. Foto: IngerMarlies Leeuwenburgh
Het Parkfestijn heeft grote bekendheid gegeven aan het Wandelpark. Foto: IngerMarlies Leeuwenburgh (Foto: IngerMarlies Leeuwenburgh)

Resultaten enquête over Wandelpark Waalwijk

Stichting Wandelpark Waalwijk wil een goed beeld krijgen van hoe inwoners van Waalwijk over het wandelpark Waalwijk denken. Daarvoor is in juli en oktober een enquête uitgezet, waarop 212 reacties binnen kwamen.

WAALWIJK - De meeste reacties zijn van mensen van 60 jaar en ouder, een derde komt van 40-59 jaar en enkele van onder 40 jaar, meestal afkomstig uit het centrum van Waalwijk. De meeste van hen geven aan het park minstens eenmaal per maand te bezoeken. Zij maken een wandeling, recreëren, genieten van groen en vogels en of bezoeken het park met (klein)kinderen. Maar men stoort zich aan onveiligheid, die ervaren wordt door overlast door hangjongeren en zwervers en het drank- en/of drugsgebruik. Verbeteringen worden gezien in het aanbrengen van beweegtuin/speelobjecten, een beeldentuin en/of muziekkiosk, een vijver met fontein, zitmeubilair en recreatiemogelijkheden. Onder de geënquêteerden is de bekendheid van het park groot, met name door het Parkfestijn en de oproep door het parkbestuur om aandacht vanwege de staat van het park. De respondenten complimenteren het bestuur van Stichting Wandelpark Waalwijk en geven ook nog tips over de kwaliteit van paden en poorten, diversiteit in aanplant en de wens tot het organiseren van meer activiteiten in het park. Het bestuur neemt de resultaten mee in de toekomstplannen.

Meer berichten