Welke planten en dieren de provincie het best probeert te beschermen? Hier zie je de top 6 van planten en de top 6 van dieren die langs provinciale wegen te vinden zijn.
Welke planten en dieren de provincie het best probeert te beschermen? Hier zie je de top 6 van planten en de top 6 van dieren die langs provinciale wegen te vinden zijn.

Je staat er niet bij stil: bermbeheer en bermbewoners

Je staat er (letterlijk) niet bij stil, maar de provincie heeft 950 hectare aan berm te onderhouden. Brabant heeft immers 550 kilometer aan provinciale wegen. De provincie zorgt goed voor die bermen. Uit oogpunt van verkeersveiligheid natuurlijk, maar óók uit oogpunt van de waardevolle bermbewoners.

REGIO - 'Berm: graskant langs weg of spoorbaan', zegt het woordenboek. Maar op dat stukje graskant staan vaak ook bomen en struiken. En recent onderzoek heeft uitgewezen dat er per gemiddeld stuk berm tussen de 50 en 750 (!) dieren en diertjes leven als je zorgt dat de bloemrijke begroeiing pakweg een meter hoog is. "Alle reden om zorgvuldig met de berm om te gaan, zegt Frans Groenen, themabeheerder groen bij de provincie Noord-Brabant.

Berm heeft functie
De gemeenten hebben de grootste hoeveelheid bermen te onderhouden. De provincie staat op plaats 2, het rijk op 3. Bermbeheer is een wettelijke taak. Afhankelijk van de grondsoort wordt een stuk berm één keer per jaar (op zandgrond) tot wel drie keer per jaar (op kleigrond) gemaaid. Het groen in een berm wordt anders onderhouden dan het groen in een bos, want een berm heeft een functie voor de weg. "Daarom sturen wij het liefst op algemene biodiversiteit en niet uitsluitend op zeldzame planten of dieren", aldus Groenen. "Hoe gefaseerder je maait, hoe meer insecten er overblijven en ook dat is tegenwoordig belangrijk."

Top 6 bermbewoners
Welke planten en dieren de provincie het best probeert te beschermen? Kijk hier naar de top 6 van planten en de top 6 van dieren die langs provinciale wegen te vinden zijn. Zeg maar: de bermbewoners. Planten: Bremraap, Grasklokje, Kleine ratelaar, Muurpeper, Rapunzelklokje, Wespenorchis. Dieren: Das, Kleine parelmoervlinder, Patrijs, Phegeavlinder, Roek, Vleermuis.

Slingermaaien
Er zijn veel methoden om specifiek één plant of dier te beschermen. Een voorbeeld is het zogenoemde sinusmaaien, of slingermaaien. Op deze manier blijven bloemrijke stukken langer staan, waardoor bijen en patrijzen (die sterk in aantal afnemen) hun leefgebied behouden. Bermen moeten het verkeer niet alleen geleiden, maar ook de verkeersveiligheid dienen. Daarom wordt er standaard 1,5 meter naast de weg gemaaid, evenals rond borden, paaltjes en allerlei kastjes.

Zichthoeken
Bovendien moet je rekening houden met zogeheten zichthoeken. Hierdoor kunnen weggebruikers over een stuk berm heen kijken om andere verkeersdeelnemers te zien. "Er zijn allerlei voorwaarden voor de aannemer", legt Groenen uit. "Het werk moet bijvoorbeeld snel gebeuren om het verkeer niet op te houden. En het maaisel moet worden afgevoerd." Sinds 1 januari heeft de provincie een nieuw bedrijf dat het werk in Brabant uitvoert: de opdrachtnemerscombinatie Eschdoorn. Met een nieuwe manier van aanbesteden is het functionele doel van bermen geformuleerd, maar heeft de uitvoerende partij veel vrijheid om het op haar eigen manier te doen.

Hergebruik
Het afgevoerde maaisel kan eventueel worden hergebruikt. Nu belandt het meeste nog op de composthoop. "Maar er zijn proeven om maaisel te hergebruiken en er bijvoorbeeld eierdoosjes, geleiderail, verkeersborden of bankjes van te maken. Zoals dat langs de provinciale weg N272 Gemert – Boxmeer wordt getest. Op te lossen probleem is nog wel dat bermmaaisel vaak vervuild is met papier en fijnstof, of door de uitlaatgassen", zegt Groenen. Om het werk voor opdrachtnemers gemakkelijk te maken, is elke berm in Brabant in kaart gebracht.

Zoals gezegd: Je staat er (letterlijk) niet bij stil, maar die stukjes natuur langs de weg hebben wel degelijk aandacht van velen. Let er eens op, als u er langs rijdt.

Meer berichten
Shopbox