Jubilarissen VVN afdeling Loon op Zand gehuldigd

Tien jaar geleden stopte het toenmalige bestuur van de VVN afdeling Loon op Zand. Lennard Alink als voorzitter, Mart de Wit als secretaris en de helaas veel te vroeg overleden Harrie Vastré namen het over op 18 februari 2008. Later is dit bestuur uitgebreid met Jos Hermsen als penningmeester en onlangs Richard Jansen.

LOON OP ZAND - Op 26 februari werden Lennard en Mart in het zonnetje gezet door wethouder Gerard Bruijniks en kregen zij de erespeld van VVN opgespeld door de VVN district penningmeester Oscar Dusschooten vanwege hun 10-jarig bestuurslidmaatschap! Ook de bloemen voor de echtgenotes ontbraken natuurlijk niet.
Tijdens hun bestuursperiode zijn er vele projecten tot stand gekomen, zoals scootmobiel cursussen, elektrische fiets cursussen, BOB controles, algehele fietscontroles en specifieke fietsverlichtingscontroles in samenwerking met scholen en politie. Ieder jaar worden nog steeds de verkeersexamens voor de groepen 7 van alle basisscholen binnen de gemeente georganiseerd en de spandoeken aan het begin van het schooljaar op diverse plaatsen opgehangen. Voor oudere automobilisten die al jaren in het bezit zijn van hun rijbewijs worden theoretische opfriscursussen georganiseerd voor een betere verkeersveiligheid. In deze periode wordt er weer een cursus gegeven in het Klavier. Tevens is er daarna de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding ook de praktijk te laten toetsen.
Andere doelen dit jaar zijn verkeerslessen voor statushouders in de gemeente. Tevens worden er initiatieven genomen voor fietsverlichtingsacties bij de sportverenigingen. Voor al deze initiatieven vinden er geregeld overleggen plaats met alle scholen en de gemeente waarbij ook politie en BOA's aanwezig zijn.
De jubilarissen hopen nog jaren hun bijdrage te kunnen leveren in het kader van de verkeersveiligheid binnen de gemeente Loon op Zand.

Meer berichten
Shopbox