De presentatie van de DebatBattle is in handen van Tubers SUPERGAANDE (500.000 volgers).
De presentatie van de DebatBattle is in handen van Tubers SUPERGAANDE (500.000 volgers).

Kick-off van de Week van het Geld 2018

Op 12 maart 2018 wordt in het kader van de Week van het Geld een DebatBattle georganiseerd met als thema: Niet alleen jouw schuld! Tijdens het debat gaan zeven middelbare scholen uit de regio met elkaar het gesprek aan over schulden, armoede en financiële zelfredzaamheid. Dit is een initiatief van Rabobank De Langstraat, Jongerencentrum De Tavenu, de drie Langstraat-gemeenten (Heusden, Waalwijk en Loon op Zand) en alle zeven middelbare scholen uit de Langstraat.

REGIO - Uit onderzoek van het NIBUD (2016) blijkt dat 37% van de MBO leerlingen van achttien jaar of ouder een financiële schuld heeft. Bij 25% was sprake van een betalingsachterstand. Vooral jongeren bij wie thuis niet over geld gesproken wordt of waarbij armoede in de thuissituatie een rol speelt, hebben een grote kans om later zelf in de financiële problemen te komen. Veel jongeren geven aan een behoefte te hebben aan structurele financiële educatie op school. Ook de jongeren die wij spreken herhalen dit keer op keer. "Voorkomen is beter dan genezen", zeggen zij. Dat hopen wij te realiseren met #nietalleenjouwschuld.

Voorafgaand aan het debat krijgt iedere klas een les 'Discussiëren kun je leren'. De lessen worden afgesloten met een groot einddebat voor 1300 middelbare scholieren van leerjaar 3 in stadion De Slagen in Waalwijk. Dit is tevens de kick off voor de Week van het Geld 2018.

De DebatBattle #nietalleenjouwschuld gaat van start op maandag 12 maart om 9.30 en eindigt om 12.30 uur. Op het podium debatteren de afgevaardigden van de 52 deelnemende klassen. Wethouder Margo Mulders (Heusden), burgemeester Van Aart (Loon op Zand) en burgemeester Kleijngeld (Waalwijk) nemen plaats in de jury. Zij zullen het debat beoordelen op 'lef', het delen van eigen ervaringen, het formuleren van adviezen voor elkaar en voor volwassenen en overtuigende argumentatie. Samen met het publiek bepalen zijn wie de winnaar wordt.

De presentatie wordt gedaan door YouTubers SUPERGAANDE (500.000 volgers). Het debat wordt geleid door Chantal Deken, directeur en initiatiefnemer van Stichting Discussiëren Kun Je Leren. De debatrondes worden afgewisseld met spetterende optredens en een quiz voor het publiek.

Meer berichten
Shopbox