Logo demaasroute.nl


Dijkgraaf Kees Jan de Vet is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert.

Dijkgraaf zoekt bestuursleden

Wist je dat er in Midden- en West-Brabant 568 kilometer dijken, 227 gemalen, 1750 stuwen en 17 sluizen en waterbergingsgebieden zijn? Dat we ruim 8.000 kilometer aan sloten, beken en rivieren hebben? En dat wij samen miljoenen liters afvalwater produceren?

REGIO - Het waterschap Brabantse Delta zorgt dat onze dijken veilig zijn, dat we droge voeten houden én zorgt voor schoon en voldoende water. Mede dankzij het waterschap kun jij veilig wonen, werken en genieten van water.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert.

Kees Jan de Vet: “Waterschappen doen belangrijk werk wat ertoe doet, mede omdat het van invloed is op onze eigen leefomgeving. Het bestuurlijke werk voor ons waterschap is dan ook een verantwoordelijke taak. Om dit zo goed mogelijk te blijven doen, zijn nieuwe leden in ons bestuur van harte welkom. Bijvoorbeeld leden die innovatieve ideeën hebben op het gebied van klimaat en duurzaamheid of leden die zich graag maatschappelijk inzetten voor onze samenleving.”

Het waterschap Brabantse Delta geeft je nu de kans om de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’ te volgen waarbij je leert wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn. Tijdens deze cursus ontdek je of het besturen iets voor jou is.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten die plaatsvinden op 7, 14 en 21 juni 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur in Breda. Tijdens de cursus leer je meer over de werking van het waterschap. Uiteraard ontmoet je ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Op 13 juni of 11 juli heb je de mogelijkheid om een vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Meer informatie en aanmelden kan via: www.brabantsedelta.nl.

Informatieavond op 22 mei

Op 22 mei houdt het waterschap een informatieavond voor geïnteresseerden in deze cursus. De avond is om 19.00 uur aan Bouvignelaan 5 in Breda, waar de dijkgraaf, leden van het Algemeen Bestuur en cursusleider meer vertellen over het waterschap en het werk van de bestuurders.

Meer berichten
Shopbox