Foto:

Interactieve lezing over faalangst

In de huidige maatschappij gaat alles in een rap tempo en staat presteren hoog in het vaandel. Vaak is het zo dat kinderen, die clownesk gedrag vertonen of druk zijn, meer opvallen en als storend ervaren worden door zowel de groep als de leerkracht/ begeleider.

LOON OP ZAND – In de meeste gevallen wordt hier dan ook direct begeleiding/ ondersteuning op ingezet. Bij kinderen met faalangst is vaak het tegenovergestelde zichtbaar; zij vallen letterlijk minder op in de groep, waardoor er minder ondersteuning beschikbaar lijkt te zijn. Daarnaast is faalangst ook nog eens lastig te signaleren; clownesk gedrag of gedragingen, die bijvoorbeeld doen denken aan ADHD, zouden kunnen voortkomen uit dieper gelegen faalangst. Ook kinderen, die schijnbaar ongemotiveerd of gedesinteresseerd zijn, kunnen last hebben van onderliggende faalangst. Wanneer deze signalen verkeerd worden geïnterpreteerd, zal ook de reactie vanuit de omgeving negatiever zijn, waardoor het kind alleen maar bevestigd wordt in het negatieve beeld dat het van zichzelf heeft. De cirkel is weer rond. Orthopedagoog Sandy Winde (Oog voor Opvoeden) verzorgt op 6 november om 10.00 uur een interactieve lezing in de bibliotheek van Loon op Zand over de verschijningsvormen van faalangst en het signaleren ervan. Daarnaast worden er een aantal praktische tips gegeven en is er ruimte tot vragen stellen. De toegang is gratis.Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij De Bibliotheek Loon op Zand aan de Kloosterstraat 2.

Meer berichten