Geen kind mag in ons land om financiële redenen aan de zijlijn blijven staan. Daar maakt Stichting Leergeld zich al vele jaren hard voor.
Geen kind mag in ons land om financiële redenen aan de zijlijn blijven staan. Daar maakt Stichting Leergeld zich al vele jaren hard voor. (Foto: )

Symposium: Weg van de Armoede

Een aantal Leergeld-stichtingen in Noord-Brabant presenteert op dinsdag 20 november het symposium 'Weg van de Armoede'. De organiserende stichtingen willen stem geven aan wat zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen rond het thema 'armoede'. De middag wordt van 14.00 tot 17.30 uur gehouden in het Provinciehuis in Den Bosch.

REGIO - Armoedebestrijding is een beleidsterrein waarop de (lokale) overheid breed inzet. De symposiumorganisatie heeft indachtig het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' zich de vraag gesteld wat de effecten zijn van het huidige beleid en of het mogelijk is om maatregelen te treffen die erop zijn gericht armoede te voorkomen - en daarmee de verstrekkende gevolgen van armoede. Niet alleen voor kinderen, maar voor elk individu en de samenleving als geheel.
In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Zij kunnen om overwegend financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijd heel normaal zijn. Daardoor staan ze vaak letterlijk aan de zijlijn. Lokale Leergeld stichtingen, er zijn er ruim honderd in het hele land, bieden kinderen in de leeftijd tot 18 jaar kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
De volgende sprekers laten 20 november hun licht schijnen over de problematiek. Wil van Egmond (voorzitter Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen) geeft een kader aan van waaruit Leergeld-stichtingen diverse initiatieven ontplooien. Marja Wittenbolts (psycholoog en maatschappelijk activeringswerker bij Stichting De Vonk in Tilburg) spreekt over haar onderzoek naar de effecten van opgroeien in armoede. Christine Kuiper (adviseur armoede, schulden, sociale innovatie Movisie in Utrecht) gaat in op de kwetsbaarheid van mensen als gevolg van armoede en specifiek op de impact op de intellectuele vermogens van mensen en hun doe-vermogen. Gaby van den Biggelaar (directeur Leergeld Nederland) verzorgt een voordracht over de diverse hulptroepen en hun samenwerking in het belang van degenen die ondersteuning nodig hebben. Marcel Canoy (econoom, Erasmus Universiteit, Rotterdam en adviseur Autoriteit Consument & Markt) sluit af met een filosofische bespiegeling op hoe in de toekomst armoede kan worden voorkomen. Aansluitend gaan de sprekers onder leiding van Leo Swaans met elkaar in discussie.
Begin oktober kwamen leerlingen van groep 7 van alle Scala-basisscholen in de gemeente Heusden bijeen in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk voor een speciaal jeugdcongres over 'armoedebestrijding'. Enkelen kinderen stellen naar aanleiding van de uitkomsten van het congres vragen aan de panelleden. Ook de zaal krijgt natuurlijk de gelegenheid op de bijdragen en discussie te reageren. Aanmelden voor het symposium kan op de website www.leergeld.nl/heusden/. Aanmelden via symposium@leergeldstichtingen.nl kan ook. Vermeld wel je naam, adres, woonplaats en mailadres voor verdere correspondentie.

Meer berichten