De provincie gaat samen met een aantal partners een impuls geven aan de duurzame agrarische ontwikkeling van het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen.
De provincie gaat samen met een aantal partners een impuls geven aan de duurzame agrarische ontwikkeling van het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen. (Foto: )

Impuls duurzame ontwikkeling gebied rond Drunense Duinen

De provincie gaat samen met een aantal partners, waaronder de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij, een impuls geven aan de duurzame agrarische ontwikkeling van het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen. De samenwerking moet positieve resultaten opleveren voor natuur en landschap, water en klimaat en voor de agrariërs die meedoen.

REGIO - Nieuwe agrarische verdienmodellen, korte voedselketens, kringlooplandbouw en het aanbieden van (betaalde) maatschappelijke diensten staan in de aanpak van de Duinboeren centraal. Ze willen zo de perspectieven voor de melkveehouderij en de kwaliteit van het traditionele agrarische landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen versterken en het voortbestaan van agrarische familiebedrijven verzekeren.

Plannen
De Stichting Duinboeren heeft een gebiedsplan en een werkplan gemaakt waarin ze duidelijk maken hoe ze gaan omschakelen naar duurzame landbouw en samenwerking met natuurorganisaties. Zo willen ze bijdragen aan de provinciale opgaven voor natuur en landschap, water en klimaat, natuurinclusieve landbouw en uitvoering te geven aan de "Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden" van het ministerie van LNV.

Partners
Behalve van de provincie krijgt de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij (financiële) steun van de Rabobank, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabant Water, Landbouwinnovatie Brabant, waterschappen De Dommel en Brabantse Delta en regiogemeenten Hart van Brabant. Deze partners willen jaarlijks meefinancieren op basis van een jaarplan. De grootste geldschieter is overigens het Gieske Strijbis fonds, een privaat fonds. Met hun donatie van drie ton is het initiatief van de grond gekomen. Bij goede resultaten zullen zij die donatie ook voor de komende vier jaar doen.

Meer berichten