Wethouder Ronald Bakker en gedeputeerde Christophe van der Maat bij de 'Bob'-klas op basisschool Hoef-Hugo in Waalwijk.
Wethouder Ronald Bakker en gedeputeerde Christophe van der Maat bij de 'Bob'-klas op basisschool Hoef-Hugo in Waalwijk. (Foto: Jan Stads / Pix4profs)

Speciale verkeersles voor leerlingen OBS Hoef-Hugo

In november ontvingen Brabantse basisscholen weer het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Basisschool Hoef-Hugo uit Waalwijk sprong er positief uit en ontving als enige school een gouden label. Ze voldoen niet alleen aan alle BVL-criteria, maar zetten extra in op ouderbetrokkenheid en het milieubewust en gezond naar school gaan. Dit werd onlangs gevierd met een gastles verkeer door gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Ronald Bakker.

WAALWIJK - De gastles stond in het teken van zichtbaarheid. De leerlingen kregen handige tips hoe zij hun eigen zichtbaarheid in het verkeer kunnen vergroten door bijvoorbeeld een lichtgekleurde jas te dragen, reflecterende stickers op je tas te plakken en voor veilige goed verlichte routes te kiezen.

Kwetsbare groep
Wethouder Ronald Bakker is blij met deze aandacht voor verkeersveiligheid op basisscholen: "Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Het is dus belangrijk dat ze vroeg leren hoe ze veilig aan het verkeer deelnemen. Het BVL-keurmerk is een mooie stimulans om ervoor te zorgen dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat bij scholen." Aansluitend aan de gastles ontvingen de leerlingen een pakket waarmee de school zelf een actie kan organiseren voor zichtbaarheid in de schoolomgeving.

Tommy-Boy verkeerslicht
Leerlingen van basisschool Hoef-Hugo kwamen met het initiatief naar de gemeente om in Waalwijk een Tommy-Boy verkeerslicht te plaatsen. Dit verkeerslicht speelt muziek af van Tommy-Boy als je voor rood staat te wachten. Met het Tommy-Boy verkeerslicht willen de leerlingen alle kinderen in Waalwijk laten weten dat je niet met je telefoon bezig moet zijn in het verkeer. Het Tommy-Boy verkeerslicht wordt een verplaatsbaar verkeerslicht en zal op diverse locaties in Waalwijk worden ingezet. De eerste locatie van het Tommy-Boy verkeerslicht wordt in samenspraak met de leerlingen die de aanvraag hebben gedaan bepaald.

Keurmerk
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Meer informatie: www.bvlbrabant.nl en www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Meer berichten