Paul Hazenbergs (rechts) krijgt de oorkonde uitgereikt uit handen van onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut.
Paul Hazenbergs (rechts) krijgt de oorkonde uitgereikt uit handen van onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut. (Foto: )

Paul Hazenberg allereerste BodemTopper Carbon Valley

Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is de eerste BodemTopper van het project Carbon Valley. Hij kreeg dit predicaat onlangs omdat hij de bodemgesteldheid op zijn perceel aanzienlijk wist te verbeteren. Zijn inspanningen leidden tot een stijging van het organisch stofgehalte tot 7,0% en een stikstofleverend vermogen van 175 kilo. "Voor grasland op zandgrond een ideaalplaatje", aldus het organiserend comité.

DE MOER - Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Met Carbon Valley wordt gestreefd naar een vitale Brabantse bodem die goed is voor agrariër én natuur. Voor een gezonde bodem is carbon – koolstof of organische stof – cruciaal. Organische stof is afkomstig van onder meer gewasresten, plantenwortels en mest, en allesbepalend voor de levering van voedingsstoffen, waterhuishouding, bodemstructuur én bodemleven. Tijdens een bijeenkomst van de deelnemers aan Carbon Valley op 8 februari kreeg Paul Hazenberg uit handen van onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut de oorkonde uitgereikt voor zijn bijzondere prestatie. Tevens ontving hij een waardebon van 500 euro voor het laten uitvoeren van bodemonderzoeken. Hazenberg is de eerste BodemTopper van Carbon Valley. De bedoeling is om de prijs jaarlijks toe te kennen aan een agrariër die erin slaagt om hoge gehaltes organische stof en stikstofleverend vermogen op zijn percelen te halen.
Het opbouwen van organische stof is een langetermijnproces. Dat laat ook het resultaat van Hazenberg zien. In zijn zoektocht naar optimalisatie van zijn grasland startte de melkveehouder al in 2006 met het direct zaaien van mais in de graszode. Het was onderdeel van de keuzes die hij in zijn bedrijfsvoering maakte: hij besloot te streven naar een groter aandeel grasland met veel plaats voor grasklaver en een minder groot aandeel maïsteelt. Daarnaast koos hij structureel voor niet-kerende grondbewerking. Van deze keuzes is de bodem de vruchten gaan plukken.

Meer berichten