Met hulp van vrijwilligers van IVN, Staatsbosbeheer en Platform Waspik mogen scholieren zelf een nestkastje timmeren.
Met hulp van vrijwilligers van IVN, Staatsbosbeheer en Platform Waspik mogen scholieren zelf een nestkastje timmeren. (Foto: )

Boomfeestdag maakt kinderen bewust

De Nationale Boomfeestdag is vanaf dit jaar op de tweede woensdag in maart. Scholieren uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik komen op woensdag 13 maart massaal naar eendenkooi Den Dulver in Sprang-Capelle op de natuur te ervaren. Er zijn allerlei spelletjes, opdrachten en wandelingen met als belangrijkste doel samen met leeftijdsgenoten van de natuur te genieten.

SPRANG-CAPELLE - Veel kinderen komen anno 2019 niet of weinig buiten en hebben daardoor weinig oog voor de natuur om zich heen. Dat terwijl algemeen bekend is dat het vertoeven in de natuur elk kind gezonder en gelukkig maakt. Dat is precies de reden waarom de organisatie van de Landelijke Boomfeestdag op woensdag 13 maart leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen in de gemeente Waalwijk naar buiten wil trekken. Doel is om de kinderen samen met hun klasgenoten de bossen in te laten trekken om de natuur te voelen, proeven en ruiken. In Sprang-Capelle vormt eendenkooi Den Dulver het decor voor de activiteiten van de Boomfeestdag.

De organisatie van de Boomfeestdag in Waspik is een samenwerking van Stichting Nationale Boomfeestdag, Staatsbosbeheer, de gemeente Waalwijk en een groep vrijwilligers. Met inzet van de leerlingen en begeleiding van de scholen, een groot aantal vrijwilligers en een aantal medewerkers van de gemeente moet het een 'oergezellige' en onvergetelijke ochtend worden. Om 09.00 uur worden de leerlingen en leraren ontvangen met warme chocomel en appelflappen, verzorgd door de MET in Waalwijk. Daarna trekken ze het gebied in, voorzien van laarzen en oude kleren, want Den Dulver is een van de natste gebieden van de Langstraat.

Er zijn drie hoofdactiviteiten die als een rode draad door de dag lopen. Zo krijgen de scholieren een wandeling door het gebied onder leiding van een gids. Cees van Hooren is namens de organiserende werkgroep betrokken bij de organisatie van de dag in Waspik. "Kennisoverdracht en bewustwording zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Net als voorgaande jaren worden er nestkastjes gemaakt die de scholieren de dag erna op school mee naar huis mogen nemen. Ook is er de spellenhoek met onder andere touwtrekken, spijker slaan en ringen werpen. Je ziet de kinderen op zo'n ochtend echt genieten. In het begin is het allemaal wat suf en stom in hun ogen, maar al heel snel gaan ze er helemaal in op. Zeker als het mooi weer is, is het voor leerlingen een van de leukste activiteiten van het jaar."

De Boomfeestdag doet haar naam eer aan en is een feest voor de leerlingen van de groepen 7. Het bewijst dat actief bezig zijn in de natuur een basisbehoefte is van de kinderen. Het enthousiasme tijdens het timmeren, zaklopen en touwtrekken is groot. Met gidsen gaan de kinderen de Eendenkooi in om te leren over het gebied. Hier valt meestal een wisselbeker te winnen voor de best scorende school bij het invullen van vragenlijst. De kinderen, maar ook de vele vrijwilligers vanuit onder andere Staatsbosbeheer, IVN en WML genieten van de buitenlucht en de activiteiten.

De organiserende instanties hopen ook bij deze editie van de Boomfeestdag op een leerzame, maar vooral leuke ochtend voor de scholieren uit Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Zij hopen ook bij deze editie van de Boomfeestdag op een leerzame, maar vooral leuke ochtend voor de scholieren uit de gemeente Waalwijk. Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente Waalwijk of te vinden op www.boomfeestdag.nl.

Meer berichten