"Warm, waardig en waardevol. Dat motto dragen we al vijftien jaar uit", zeggen Baukje Lycklama à Nijeholt en Dick Schonis.
"Warm, waardig en waardevol. Dat motto dragen we al vijftien jaar uit", zeggen Baukje Lycklama à Nijeholt en Dick Schonis. (Foto: Kees Klijn)

Al 15 jaar warm, waardig en waardevol

Warm, waardig, waardevol. Dat was het credo van Hospice Francinus de Wind toen in 2004 werd geopend. Vijftien jaar later maken professionals en vrijwilligers dat nog altijd waar, al moet er achter de schermen op financieel vlak hard worden gevochten voor erkenning.

WAALWIJK - "Er moesten de nodige hobbels worden genomen voordat er groen licht kwam voor een hospice", zegt Dick Schonis, voorzitter van Stichting Hospice Francinus de Wind. "Het Zorgnetwerk Midden-Brabant zag niets in Waalwijk. Het hospice moest in Tilburg komen. Daar is Ciny dwars tegenin gegaan. Hij kon ook zijn gelijk halen: er kwam geen cent overheidsgeld aan te pas." Regionaal wordt de hospice regelmatig begunstigd door sponsors en vrienden van de hospice. Ook als goed doel wordt tijdens evenementen aan de hospice gedacht. Bovendien is de burger zeer betrokken: tachtig vrijwilligers ondersteunen de professionals. Erkenning op financieel vlak is volgens Schonis een ander verhaal. "Eerst werd hospice Francinus de Wind gelijkgeschakeld met de thuiszorg, daarna gezien en bekostigd zoals een verpleeghuis. Ook in dat hokje past een hospice niet. Juist doordat onze gasten veel meer zorg nodig hebben, vraagt dat meer inzet van professionals. Dat kost meer geld. Elk jaar is het daardoor een gevecht om de begroting rond te krijgen. Maar we kunnen gelukkig bouwen op onze Stichting Fondsenwerving. En op onze vrijwilligers. Zij besparen ook enorm veel kosten. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn."

Er is er veel kennis in huis. "Die willen we graag delen", zegt zorgmananger Baukje Lycklama à Nijeholt. "Ik verwacht dat er in de toekomst behoefte aan is. Door de vergrijzing wordt de zorg complexer. Daardoor kan de druk voor de wijkverpleegkundige, huisarts en mantelzorgers flink oplopen. Met onze ervaring in de palliatieve zorg kunnen we wellicht voorkomen dat het escaleert. Bijvoorbeeld door een wijkverpleegkundige aan te laten sluiten bij het multidisciplinair overleg voor advies. Of we nemen een gast tijdelijk op. Dan kan men even tot rust komen."

Open dag

Het derde lustrum van Hospice Francinus de Wind gaat niet zomaar voorbij. Op zondag 17 maart is er tussen 11.00 en 15.00 uur een open dag. Belangstellenden kunnen dan in kleine groepjes een rondleiding krijgen. Ook wordt er vanwege het vijftienjarig bestaan op 12 maart een symposium gehouden in Theater De Leest onder de noemer: 'Samen werken aan een toekomstbestendige palliatieve zorg'. Kijk voor meer informatie over Hospice Francinus de Wind op hospicefdw.nl.

Meer berichten