Foto: Jasmijn Stikvoort

Voortuinen Van Berckenrodelaan houden gemoederen bezig

Zijn de voortuinen aan de Van Berckenrodelaan verjaard? Volgens Buurtgroep Van Berckenrodelaan – Liefrinckstraat - Mercatorlaan wel, volgens de gemeente Waalwijk niet. Voor de gemeente ligt er een probleem nu er plannen zijn om de Van Berckenrodelaan te reconstrueren.

door Kees Klijn

WAALWIJK - In 2011 ontvingen de bewoners met een oneven huisnummer aan de Van Berckenrodelaan een stuitingsbrief, dit om verjaring te voorkomen. "Toen haalde de gemeente alles uit de kast om toch haar zin te krijgen", zeggen Heddie Visker en Jack Vermeer van de buurtgroep. "Bewoners werden persoonlijk geïntimideerd met een kort geding. Sommigen waren onder deze druk hierin meegegaan. Hoeft helemaal niet, want de tuinen waren toen al van hen. Want de zaak is verjaard. Dat zegt ook een juridisch expert, die in samenspraak met ons en de gemeente een rapport heeft opgemaakt. Volgens hem zijn de tuintjes ons eigendom. De gemeente heeft zitten slapen, was veel te laat met de stuitingsbrief. Ze dreigt nu veel grond kwijt te raken, of inkomsten uit grond. Dat wil ze niet."

In 2017 komt het verhaal in een stroomversnelling als de gemeente het plan opvat om naast het aanleggen van een nieuwe riolering de leefomgeving van de Van Berckenrodelaan te upgraden. Daarna nam het gesteggel tussen de buurtgroep en de gemeente toe. Een van de redenen: de gemeente wil twee tot drie meter van de voortuinen aan de oneven zijde innemen om er een perk van te maken. "Een tuin in een tuin dus. Heel vreemd. De buurtgroep is er ook niet in gekend. Sinds de eerste brief in 2011 worden we sowieso genegeerd. Verschillende keren hebben we de gemeente aangeschreven, niks op gehoord."

Inmiddels is er een gesprek geweest met wethouder John van den Hoven. Vruchtbaar was dat zeker niet. "De gemeente onderschrijft de uitkomsten van het rapport niet. We staan dus lijnrecht tegenover elkaar. De kans is groot dat de rechter er zich over uit zal moeten spreken. Als de patstelling niet wordt doorbroken zal volgens de wethouder Van Berckenrodelaan, en later ook de Liefrinckstraat en de Mercatorlaan, geen uniforme uitstraling krijgen. Volgens hem komen ze er dan uit te zien als een 'rotte tanden gebit': bewoners die wel een deel van hun voortuin afgeven en anderen niet."

In een op 8 maart gestuurde brief stelt de gemeente dat de onafhankelijk specialist de tuinen in acht verschillende groepen heeft ingedeeld. "Hij geeft aan dat in vijf van de acht categorieën géén sprake is van verjaring, in de andere drie mogelijk wel." De bewoner, zegt de gemeente, zal aantoonbaar moeten bewijzen dat die grond de afgelopen twintig jaar zijn of haar bezit was. "Kunt u dat bewijzen, dan behoort de grond als gevolg van verjaring aan u. Hiermee hebben wij, zoals de buurtgroep stelt, het advies niet naast ons neergelegd, maar handelen we juist exact volgens dit advies." Overigens geldt dit niet voor bewoners die de grond van de gemeente huren of hebben gekocht.

Meer berichten