Samen Top biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Nu zet zij zich ook algemeen in voor de rechten van deze mensen door deelname aan het VN-panel.
Samen Top biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Nu zet zij zich ook algemeen in voor de rechten van deze mensen door deelname aan het VN-panel. (Foto: )

Samen Top nauw betrokken bij opstart VN Panel Waalwijk

Samen Top, de stichting uit Waspik die zich inzet voor dagbesteding op locatie voor mensen met een beperking, is bezig om voor gemeente Waalwijk een VN panel op te starten. Op 18 juni was er een eerste bijeenkomst met allerlei betrokkenen.

WASPIK - "Het was een bijzondere middag", vertelt Judit Baijens van Samen Top. "Het VN Panel zet zich in voor het VN Verdrag rechten voor de mensen met een beperkingen. Het panel bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, Psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperking, chronische ziekte, visuele beperking of auditieve beperking. Zij komen gevraagd en ongevraagd op voor het 'Meedoen in de samenleving voor iedereen'."

Samen Top fasciliteert VN ambassadeurs en VN Panel leden zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. "Het VN panel zoekt samenwerking en kijkt vooruit: ze zeuren niet, maar poetsen. Om een VN panel een goede basis te geven is onafhankelijkheid heel belangrijk. Om die reden zijn er ook veel partijen bij betrokken. Denk daarbij aan Amarant, Prisma en verschillende gemeenten. VN-ambassadeur Sjoerd van Heesch geeft graag meer uitleg op verzoek. Een mooie ontwikkeling voor mensen met een beperking."

Meer berichten