De voormalige spoorzone is vandaag de dag ingericht als natuurpark. Vrijwilligers gaan de komende jaren de planten en dieren inventariseren.
De voormalige spoorzone is vandaag de dag ingericht als natuurpark. Vrijwilligers gaan de komende jaren de planten en dieren inventariseren. (Foto: )

Waspikse Spoorzone bijzonder divers

Tijdens de natuurwerkdag die de werkgroep Natuur & Milieu van Platform Waspik in 2013 in het Spoorpadje hield, ontstond bij meerdere vrijwilligers het idee om de voormalige spoorzone ten noorden van het Halve Zolenpad aan te pakken. De gemeente Waalwijk werd enthousiast en een nieuw natuurpark ontstond. Vrijwilligers gaan de komende jaren de planten en dieren inventariseren.

door Marcel Donks

WASPIK - De zone langs het Halve Zolenpad tussen Waalwijk en Waspik vormt een uniek historisch lint waar zich veel verschillende dieren en planten hebben gevestigd. Vanaf het Drongelens Kanaal in Waalwijk tot aan het natuurgebied de Vest in Waspik is deze over de gehele lengte ingericht ten behoeve van de flora en fauna. Op diverse plaatsen zijn 'plasdras' situaties aangelegd, waardoor er langs de hele zone een grote variëteit aan planten en dieren voorkomt: er is sprake van een grote biodiversiteit. Dat lint is een paar jaar geleden groter geworden door de herinrichting van de Spoorzone. Waar eerst sprake was van een rommelig terrein zonder duidelijke functie, is nu een natuurpark ontstaan met wandelpaden, bruggetje en vooral veel groen. "Een echt visitekaartje voor Waspik", vertelt Chris Beaart, die al jaren betrokken is bij de Spoorzone. "Dit jaar zijn we begonnen met het inventariseren van de planten. Inmiddels hebben we zo'n 120 soorten geteld en we hebben nog lang niet alle hoekjes bestudeerd. Er zijn ook bijzondere planten aangetroffen, zoals Rozetkruiskruid, Grasklokje en Knolboterbloem. Dit zijn soorten die zich hier prima thuisvoelen."

Er komen zoveel soorten voor, omdat er veel overgangen te vinden zijn. Bijvoorbeeld van hoog naar laag, van droog naar vochtig/nat en van voedselarm naar voedselrijk. Door al deze overgangen kan elke plant een geschikte groeiplaats vinden. "De komende jaren gaan we in de gaten houden of en hoe de soortensamenstelling veranderd. Dat doen we door op enkele plaatsen de planten van jaar tot jaar te inventariseren. Na een reeks jaren kun je dan iets zeggen over de ontwikkeling van de soortenrijkdom en het vegetatietype. De eerste inventarisatie biedt in ieder geval perspectief."

Bij een grote diversiteit aan bloemen en planten horen ook insecten. Om hierin te faciliteren, hebben vrijwilligers van de werkgroep Natuur & Milieu van Platform Waspik een insectenhotel aangelegd. Diverse insecten hebben het hotel al weten te vinden, zoals pissebedden, oorwurmen en duizendpoten. "Maar ook wilde bijen. Wilde bijen zijn anders dan honingbijen. Zij leven alleen en hebben geen gemeenschappelijk nest. Ze leggen eitjes in holle stengels en metselen het gat vervolgens dicht. In het insectenhotel is dit al goed te zien. Zowel in de boomstammen als in de bamboe zijn al meerdere gaatjes gedicht. De soort die dit heeft gedaan is de Rosse metselbij. Hopelijk komen er de komende jaren nog meer soorten op het insectenhotel af. De ontwikkeling van het bloemrijk grasland zal daar zeker een gunstige invloed op hebben."

Meer berichten