Chris Beaart, zelf bewoner van de Benedenkerkstraat, zet zich namens Platform Waspik in om het sluipverkeer in de kern van Waspik terug te dringen.
Chris Beaart, zelf bewoner van de Benedenkerkstraat, zet zich namens Platform Waspik in om het sluipverkeer in de kern van Waspik terug te dringen. (Foto: )

Proberen het sluipverkeer te weren

De crisis is voorbij en dus wordt het weer drukker op de vaderlandse wegen. Ook in de Langstraat is dat het geval waardoor de A59 en de A27 al vroeg in de ochtend, maar ook in de avondspits helemaal vol lopen. Dat leidt steevast tot sluipverkeer door de kernen Waspik en Raamsdonk. Om dat te beperken ligt er nu een plan dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

door Marcel Donks

WASPIK - Rijdend van Waspik naar Raamsdonksveer kun je er niet omheen: overal doemen bordjes en posters op met daarop een grote 30. Op brievenbussen, lantaarnpalen, achter ramen, op kliko's. Voor de automobilist die er niet bekend is, is het verwarrend, want de navigatie geeft wel degelijk een toegestane snelheid van 50 kilometer per uur aan. "Het is een reactie van de bewoners op de enorme toename van het sluipverkeer door hun straat", vertelt Chris Beaart. Hij is namens belangenorganisatie Platform Waspik betrokken bij het bedenken en uitvoeren van maatregelen om de overlast tegen te gaan. "Er is veel verkeer rond de ochtend- en avondspits en vaak wordt er dan stevig doorgereden om de tijd terug te winnen van het binnendoor rijden. Er zijn dan echter ook scholieren op de weg die op de fiets naar school gaan of er lopen mensen die de hond uitlaten. Dat levert gevaarlijke situaties op. De bewoners zijn het helemaal zat."

Tijd voor actie dus, zeker omdat te verwachten valt dat tijdens en na het ombouwen van knooppunt Hooipolder de overlast alleen maar zal toenemen. Een aantal belangenorganisaties en de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg hebben samen een verkeersplan opgesteld dat de overlast in de kernen terug moet dringen. Het plan is begin juli aan de Provincie Noord-Brabant aangeboden en werd daar positief ontvangen. "Vanuit de Provincie hebben de betrokken gemeenten de opdracht gekregen om de plannen samen met de belangengroepen verder uit te werken. Dat gaan we de komende maanden doen. Er wordt op basis van het nu bedachte verkeersplan een gedetailleerde kostenraming opgesteld die vervolgens door gemeenten en Provincie goedgekeurd moeten worden. Als dat akkoord er is, hopelijk op korte termijn, dan kan er in het gebied begonnen worden met verkeersregulatie en verkeersremmende maatregelen."

Het huidige plan kent drie hoofdlijnen. Zo moet het verkeer zoveel mogelijk op de snelwegen A59 en A27 gehouden worden. Het regionaal en lokaal doorgaand verkeer moet uit de kernen van Waspik, Raamsdonk en Raamsdonksveer geweerd worden. Om verkeersoverlast in de kernen verder te beperken moeten er tenslotte verkeersremmende maatregelen genomen worden. "We hebben op een kaart met kleuren aangegeven wat de voorkeursroutes voor het doorgaande verkeer moeten gaan worden. Deze routes staan vooralsnog ingepland langs de Oudestraat en de Achterstedijk, echte polderwegen die nu nog niet ingericht zijn op meer verkeer. Daarom worden deze wegen waar nodig aangepast om bij tegemoetkomend verkeer elkaar goed te kunnen passeren. Op deze voorkeursroutes, die in principe in het buitengebied liggen, wordt de maximum snelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur."

Op de website van Platform Waspik is het plan te zien op een speciale plattegrond: www.platformwaspik.nl.

Meer berichten