Op 8 december komen in Waspik mensen samen op de Algemene Begraafplaats om stil te staan bij hun overleden kinderen.
Op 8 december komen in Waspik mensen samen op de Algemene Begraafplaats om stil te staan bij hun overleden kinderen. (Foto: )

"We herdenken overleden kinderen"

Voor veel mensen die een kind hebben verloren, is de viering van Wereldlichtjesdag jaarlijks een belangrijke gebeurtenis. Op zondagavond 8 december staat op de Algemene Begraafplaats in Waspik de herdenking van het overleden kind centraal met licht, woorden en respect. Wereldwijd worden kaarsjes aangestoken om zo een cirkel van licht te creëren.

door Marcel Donks

WASPIK - De Waspikse Yvonne Severs heeft als zelfstandig Woorddienstbegeleider de organisatie van de viering van Wereldlichtjesdag in 2011 voor de eerste keer op zich genomen. Ook de afgelopen jaren stonden de sfeervolle bijeenkomsten in het teken van woorden, teksten en gedichten waarbij ieder zijn eigen verhaal had. "Een is een waardevolle activiteit, zo hoorde ik van veel aanwezigen", blikt Yvonne terug op de voorgaande jaren. "Het verdriet om het verlies van je kind, dat niet eens het licht van onze wereld heeft kunnen aanschouwen of dat door ziekte of ongeval, op welke leeftijd dan ook, je ontvalt, is zo ontzettend groot: dat is eigenlijk niet te beschrijven. De aanwezigen voelden steun, kracht, troost en warmte. Wat me opvalt is dat steeds meer mensen van buiten Waspik de herdenking weten te vinden; dat vind ik een mooie gedachte. We zijn ieder jaar toch met zo'n honderd mensen."

De viering van Wereldlichtjesdag in Waspik vindt plaats op zondag 8 december. Op een sfeervol verlichte Algemene Begraafplaats is er muziek en worden mooie teksten en gedichten gesproken. Mensen kunnen zelf deel uitmaken van de avond of kunnen de naam van hun overleden kind genoemd krijgen. "We zijn verbonden met een kind dat ons plotseling ontvallen is. Een kind dat we sinds kort uit handen hebben moeten geven of juist al heel lang geleden hebben moeten laten gaan. De kinderen worden bij naam genoemd. Er wordt geluisterd naar muziek en er is ruimte voor stilte. Even belangrijk is de verbondenheid met elkaar, niet alleen staan in het verdriet en de pijn van het gemis. Elkaar troosten en zo tot steun zijn om als naasten verder te kunnen gaan door het leven. Hopelijk wordt het een avond met veel warmte en liefde."

Meer berichten