Column Patrick van Engelen.
Column Patrick van Engelen.

Achtbaan in Waalwijk

  Column

Een nieuw museum in Waalwijk. Ik heb er op deze plek al heel wat woorden aan vuil gemaakt. Zelden was ik echt positief. Niet omdat ik de boel graag wilde afbranden of zo nodig kritisch moet zijn, maar omdat het voor Waalwijk en de Langstraat van groot belang is een topmuseum te hebben. Niet het zoveelste provinciale goed bedoelde museumpje dat inhoudelijk te weinig voorstelt.
Het voorlopige plan, gemaakt door de gemeente samen met een adviesbureau, stemt mij, ondanks de duidelijk doordachte visie, helaas niet echt vrolijk. Het concept 'Familiemuseum Plus' wil naar mijn mening teveel helemaal geen museum zijn. In het plan staat letterlijk: 'eerder een 'uitje' dan een educatief bezoek' en 'Het faciliteren van het sociale aspect (met horeca en kindvoorziening) van het bezoek is daarom bijna net zo belangrijk is als het inhoudelijke verhaal en de presentatie van de collectie.' Prima dat ervoor wordt gekozen een toegankelijk museum te maken vol beleving. Maar als de vorm bijna belangrijker wordt dan inhoud en kennisoverdracht, kun je je gaan afvragen waarom je dit eigenlijk allemaal doet. Kunnen we van die (bijna) 10 miljoen ook wel een stoere achtbaan bouwen. Trekt ook vast publiek naar het centrum.
Het is overigens ook best vreemd dat dit plan er nu al ligt, zonder dat het museum een bestuur heeft dat er over mee had moeten beslissen. Er is nu al een koers ingezet waar nauwelijks nog van af te wijken valt. Waar de gemeente zich normaal als een slak voortbeweegt, is nu ineens tempo van het grootste belang. De verkiezingen komen er aan en het lijkt niet de bedoeling dat de kiezer (of een onafhankelijk bestuur) er ook nog wat over te zeggen heeft.
Het aantal bezoekers in de Nederlandse musea is, mede door de populariteit van de Museumjaarkaart al jaren stijgende. De meeste van de Nederlandse bezoekers komen niet voor de vaste collectie van een museum maar voor de tijdelijke tentoonstellingen die er te zien zijn. Juist voor die wisseltentoonstellingen lijkt in het nieuwe plan van de gemeente niet bijzonder veel geld en ruimte vrijgemaakt. Een kapitale fout die met een deskundig bestuur (waarschijnlijk) niet zou zijn gemaakt. Wordt vervolgd.

Reacties:
gevleugeld@engelmedia.nl

Meer berichten