De Orde Dienst (OD) in actie, één van de belangrijkste illegale organisaties tijdens de Tweede Wereldoorloog. Foto: fotocollectie BHIC
De Orde Dienst (OD) in actie, één van de belangrijkste illegale organisaties tijdens de Tweede Wereldoorloog. Foto: fotocollectie BHIC (Foto: fotocollectie BHIC )

Speuren in de archieven tijdens openbaarheidsmaand bij het BHIC

  Historie

Voor de achtste keer wordt januari bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) uitgeroepen tot 'Openbaarheidsmaand'. Journalisten, historici en belangstellenden kunnen dan in 'geheime' archieven duiken.

REGIO - In de archieven zijn intrigerende, ontroerende, angstaanjagende maar soms ook grappige stukken te vinden. Het BHIC schenkt de hele maand januari op www.bhic.nl ook aandacht aan een paar van die 'nieuwe' archiefstukken, nu de openbaarheidsgrens weer een jaar opgeschoven is. Het BHIC vervult binnen de provincie Noord-Brabant een belangrijke rol in de openbaarheid van overheidsinformatie. Onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren komen op de openbaarheidslijst voor. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt nu het jaar 1943 vrij, waarin de spanningen van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant in veel archiefstukken voelbaar zijn.


Sicherheitsdienst
Zo zijn er dit jaar stukken openbaar geworden uit het archief van het gemeentebestuur Sint-Michielsgestel, 1935-1977. Neem bijvoorbeeld de moordaanslag op 11 juni 1943 op Dirk de Ruiter op landgoed Zonnewende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt de Vughtse dominee Van Wijhe het voor elkaar om daar joodse kinderen onder te brengen. Dirk en zijn vriendin zijn beheerder van dit 'kampeerhuis voor de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale'. Als blijkt dat De Ruiter en zijn vriendin contact hebben met de Sicherheitsdsdienst (Duitse geheime inlichtingendienst) besluit het verzet het tweetal te liquideren. Maar dat loopt niet geheel volgens plan. Of pak het verhaal van Gerardus Johannes Michels die in 1942 wordt opgepakt en wordt vastgezet op verdenking van diefstal van een rijwiel. Hij doet er alles aan om 'vrij' te komen, zodat hij met zijn meisje kan trouwen.

Ontucht
In één van de omslagen met processen-verbaal van misdrijven van 1943 van de gemeentepolitie van Vught, vinden we een heel markant verslag over ontucht van NSB vrouwen met Duitse SS militairen en militairen van de Nederlandse Landstorm. Spil van dit alles was de echtgenote van oud-burgemeester A.P. Scheltus van Sint-Michielsgestel, Annie Mathon. Ook zijn er natuurlijk verhalen uit het normale leven, bijvoorbeeld in het archief van de Gemeentepolitie Vught, 1920-1994, en nog veel en veel meer. Kijk voor meer informatie op www.bhic.nl.

Meer berichten