Onderwijs op de Sint-Petrusschool. Wilt u reageren op deze Wollukse Praot? Dat kan door te mailen naar wolluksepraot@erstelinghe.nl.
Onderwijs op de Sint-Petrusschool. Wilt u reageren op deze Wollukse Praot? Dat kan door te mailen naar wolluksepraot@erstelinghe.nl. (Foto: )

Wollukse Praot: Onderwijs en opvoeding op de Petrusschool

  Historie

De Sint-Petrus was de school waor heêl veul Wollukse jonges d'r onderwijs en 'n gediltelijke opvoeding hebbe genoote. M'nen irste schooldag ies me aaltij bijgebleeve. Dè strenge gebouw en die groôte spulplòts, waorop 'n gedilte aafgeschaaie waar dur 'n witte streêp.

'n Deêl daorvan waar vur de klentjes zoo es ik. Mer dè liép d'n irsten dag al verkeerd aaf. 'ne Jonge uit eên van de hoôgere klasse liép 'n balleke aachternao en in't vuur van z'n spel zaag hij mijn nie. Daordeur wier ik teege de vlakte geloôpe. In 'n mum van tijd ha'k 'ne joekel van 'nen bult vur m'ne kòp. 'nen Broeder hieuw 'n kaauw zakmes teege de plek, mer dè hielp nie zo veul. Liever ha'k gezién dè-tie dieje vleegel 'n strenge straf hai toebedild. Die hai z'n èège echter wijselijk wir onder de massa begeeve. Toen ik thuiskwaam, wier ik dur m'n bruur uitgelaache ok nòg. "Kek nou," zeej-tie, "oonzen Bèèr studeert vur bok. Z'n hoorns koome al deur."

Nou waar de opvoedkunde van de Broeders bepaold nie flaauw – heêl aanders es teegesworrig. 'n Vurbildje daorvan: vúr de klas hai de klassebroeder tién schijve opgehange meej de cijfers eên t/m tién. Dè wier oonze irste reekenles. Toen we dè goéd ingeprent hadde, wiere de schijve omgedraaid. Meej 'nen aonwijsstòk wees hij dan 'n schijf aon, waorop ge moes zegge welk getal dè waar. Dè ging goéd tot 'n jongske 't cijfer drie moes opnoeme. Hij zeej 'dlie'. D'n Broeder reageerde: "Neehee, dat is een drie. Nog een keer." Hij wir: "Dlie." D'n Broeder: "Kom maar voor het bord en wijs maar aan." Dè deej-tie goéd, mer 't antwoord waar wir dlie. De klas rook senzaosie en begon te gniffele. 'ne Keer of vijf, zes wier-t'r heen en weer gepingpongd meej drie en dlie. De klas laag dubbel van't laache. Immers: gin môier vermaok es leêdvermaok. Wè moet dè menneke z'n èège eênzaom, verneederd en verlaote hebbe gevuuld.

Ok wierde vurbereid op oew irste kemuunie. Daor kwaam 'ne kappelaon vur op school om te vertelle wè ge moes doén, zoo es biechte. Dè moese we irst 'ne keer dreûg oefene. Toen kwaam de groôten dag dè we om 't echie moese biechte. Toen ik òn 'n pòr jonges vroeg wè vur peenetensie ze hadde gekreege, von ik mijn straf wel hoôg: Drie Oonze Vaoders en drie Weesgegroete. Waar ik nou te irlijk gewiest of waar ik zo'ne groôte zondaor? God wit wel dè kijnder op dieje lèèftijd reedelijk onschuldig zijn – en uiteindelijk beheert Hij ok de VAR!

Vòlgende keer meer oover m'n perikele op school.


Bert van de dialectclub

Meer berichten