een volle zaal in Zidewinde tijdens de lezing over Dolle Dinsdag.
een volle zaal in Zidewinde tijdens de lezing over Dolle Dinsdag. (Foto: Netty Waarts)

Indrukwekkende lezing 75 jaar na Dolle Dinsdag 1944

  Historie

Goed en fout, goed of fout, of goed fout. Deze woorden vormden de rode draad in de lezing op donderdag 5 september van de heemkundevereniging ‘Sprang-Capelle’. Het ging over verhalen en gebeurtenissen rond de dagen van ‘Dolle Dinsdag’, ook op 5 september, maar dan precies 75 jaar geleden.

SPRANG-CAPELLE - Voorzitter Piet Pruijssers vertelde hoe hij tot dit thema gekomen was. Een niet gemakkelijk thema: wat is goed en wat is fout? Hem kwam het levensverhaal van Jan Boezer jr. ter ore, wiens vader omgebracht is door leden van het plaatselijk verzet. Na een gesprek met Jan rijpte het plan om dit onderwerp aan de orde te stellen in een lezing door Jan zelf. Jan heeft dit helaas zelf niet mee mogen maken. Hij stierf afgelopen april aan de gevolgen van longkanker. Maar zijn vrouw Inge was bereid om namens haar man hierover te spreken.

Geruchten

Maar wat was er nu precies aan de hand in die dagen? Dit werd uit de doeken gedaan door Jack Didden, historicus. ‘Dolle Dinsdag’ is een term uit de Tweede Wereldoorlog als aanduiding voor dinsdag 5 september 1944. Op die dag speelden zich in heel Nederland emotionele taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting. Er deden allerlei geruchten de ronde: Breda zou bevrijd zijn. De mensen waren door het ‘dolle’ heen. Er werd gevlagd en gefeest. Het verzet en de bevolking begon zogenaamde ‘foute’ mensen op te pakken, soms met fatale afloop zoals nog zal blijken. In Sprang-Capelle en Waalwijk pakt men ook mensen op, ondanks de oproep van Jos van Wijlen, de leider van de verzetsgroep André, om dat niet te doen .

Landwachter Bazoer

In Sprang-Capelle zijn het er twee waarvan één, de landwachter Boezer, ’s avonds al geliquideerd wordt. Tien anderen worden opgesloten in een boerderij in Capelle. De volgende dag komen twee vrouwen bij burgemeester Moonen van Waalwijk klagen dat hun mannen, twee landwachters, door het verzet zijn opgepakt en niet zijn teruggekomen. Men vreest het ergste. De burgemeester doet er dan in hun ogen niet genoeg aan en ze beklagen zich bij een Duitse commandant die toevallig met zijn legeronderdeel door Waalwijk trekt. Die wordt woedend en beveelt dat als de mannen niet op tijd terugkomen, de burgemeester en de gebroeders Hoffmans, die ook door de vrouwen genoemd waren, gefusilleerd zouden worden. Door een misverstand komen de opgepakte mannen niet vrij en burgemeester Moonen en de gebroeders Hoffmans worden neergeschoten.

Tijdverschil

Met de ogen van nu kijken naar de fatale gebeurtenissen van toen is bijna niet te doen. We moeten ons bewust zijn van het tijdsverschil. Wat was goed en hoeveel ging er fout? Door foute beslissingen stierven er drie mensen. Waren ze allemaal onschuldig? Die vraag blijft onbeantwoord.

Levensverhaal

Inge Boezer-Janssens vertelt het ontroerende levensverhaal van Jan. Jan was overigens nog niet geboren toen zijn vader overleed. Over de foute keuzes van zijn vader, over het zwijgen van zijn moeder. Nooit werd er meer over het voorval van 5 september 1944 gesproken. Hij wilde de fouten van zijn vader goedmaken door alles goed te willen doen. Hoe hij gepest en uitgestoten werd door jongeren maar ook ouderen in het zo christelijke dorp Sprang-Capelle omdat zijn vader ‘fout’ was geweest. Op veel vragen kwam geen antwoord. Hij verhuisde, trouwde en ging werken, maar toch kon hij het niet loslaten en dat resulteerde in 1990 in een zware depressie waardoor hij in de WAO belandde. Hier begon de zoektocht naar antwoorden en naar zijn vader pas echt. In dat proces verwerkt hij alle frustraties, alle haat, pijn en verdriet. Daar is liefde, verzoening en vergeving voor in de plaats gekomen. Het was een indrukwekkend verhaal wat de vrouw van Jan Boezer vertelde. De tekst op de grafzerk van Jan Boezer sr. spreekt voor zich: het geheim ontsloten, het zwijgen doorbroken.

Meer berichten