De vrijwilligers van Stichting De Strohalm proberen al jarenlang iets te betekenen voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven.
De vrijwilligers van Stichting De Strohalm proberen al jarenlang iets te betekenen voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven. (Foto: )

De Strohalm heeft ook in 2018 weer heel veel mensen geholpen

  Ingezonden

Stichting De Strohalm probeert al jarenlang iets te betekenen voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven. Zij verleent hulp zodat de jeugd uit deze gezinnen zo normaal mogelijk kan meedraaien op school, op het sportveld, of in gewone contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm - bestaande uit zo'n 25 vrijwilligers - wil hen helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie.

WAALWIJK - Deze week publiceerde De Strohalm haar jaarverslag over 2018. In dit jaar werden er ongeveer evenveel gezinnen geholpen als in 2017. Het aantal gezinnen dat voor het eerst bij De Strohalm aanklopte (31) was lager dan het jaar tevoren, maar ongeveer op het peil van de jaren 2014 – 2016. De in het vorige jaarverslag geconstateerde grote toeloop van nieuwe hulpbehoevenden heeft zich niet voortgezet. Maar wel is er nog een honderdtal gezinnen uit het oude bestand, waarvan velen zich in 2018 met nieuwe verzoeken tot De Strohalm hebben gericht. Dit geeft aan dat het ideaal van de stichting nog niet bereikt is, namelijk de gezinnen steunen om over een dood punt heen te komen en weer zelfredzaam worden.

De hulp die De Strohalm het afgelopen jaar kon bieden was weer heel divers. Van schoenen, jassen, kledingkasten, kinderbedden en matrassen, leefgeld, boekengeld en kampen, laptops, tot fietsen aan toe. Verreweg de meeste bestedingen - een bedrag van in het totaal ruim 26.000 euro - vielen onder het kopje 'kleding en schoeisel'.

Het jaar 2018 stond in het teken van dreigende financiële tekorten, vanwege de combinatie van enerzijds een toestroom van nieuwe cliënten, en anderzijds tijdelijk achterblijvende donaties. Noodgedwongen is De Strohalm de aanvragen in 2018 strenger gaan beoordelen. Er blijft op dit moment dan ook een dringende vraag naar nieuwe donateurs die het werk van Stichting De Strohalm voor kansarme stadsgenootjes financieel willen steunen. Dat kan door een donatie over te maken op IBAN: NL10RABO 0119055929 ten name van Stichting De Strohalm.

Voorzitter Joop van Oene zegt: 'Ieder kind dat opgroeit in Waalwijk moet kunnen meedoen met leeftijdgenoten. Geen enkel kind mag het gevoel krijgen minder waard te zijn omdat het gezin van (te) weinig geld moeten zien rond te komen. De Strohalm is er om een ruggensteuntje te bieden aan die kinderen die dat het hardst nodig hebben.' Voor aanvullende informatie kun je bellen met De Strohalm op 0416-335359, mail naar info@destrohalm.nl, of kijk op www.destrohalm.nl.

Meer berichten