Bericht van de Provincie Noord-Brabant.
Bericht van de Provincie Noord-Brabant. (Foto: )

Provinviale steun voor herbestemming monumenten

  Politiek

ErfgoedLab Brabant gaat ondersteuning bieden bij herbestemming van rijks- of gemeentelijke monumenten. De nieuwe organisatie richt zich op eigenaren van monumenten of initiatiefnemers die niet weten waar te beginnen of die vastlopen in de complexiteit van een herbestemmingsproces.

REGIO - Erfgoedlab Brabant gaat ze ondersteunen om hun idee of plan verder te ontwikkelen. Daarvoor geeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van 1,2 miljoen euro.
Dit geld is onder meer bestemd voor het op poten zetten en uitbouwen van de organisatie, en daarbinnen is 675.000 euro bestemd voor een voucherregeling die initiatieven financieel ondersteunt bij het proces tot herbestemmen van erfgoed.

Platform?
René Hanssen, directeur van ErfgoedLab Brabant: "We zijn een platform voor herbestemmingsvraagstukken, we haken aan op initiatieven in de monumentenmarkt die een steuntje in de rug nodig hebben. Eigenaren van rijksmonumenten in Noord-Brabant en andere initiatiefnemers die een monument een herbestemming willen geven en er niet uitkomen, kunnen een beroep op ons doen. We stimuleren en brengen het proces van herbestemming weer op gang door middel van adviezen, vouchers en de inzet van ons netwerk."
Erfgoed Lab Brabant, een project van Monumentenfonds Brabant, fungeert als vraagbaak, gids, intermediair en lobbyist die aandacht vraagt voor het belang van herbestemmen bij partners en bestuurders. Kortom: de stuwende kracht achter een netwerk waarin andere erfgoedorganisaties, herbestemmingsspecialisten, bedrijven en andere partners elkaar ontmoeten en verder helpen.

Kennis opbouwen
Tegelijkertijd bouwt ErfgoedLab Brabant expertise en ervaring op, doordat zij ook kennis nemen van de onderzoeken die verricht worden met de vouchers. Deze kennis wordt ook met andere geïnteresseerden gedeeld, op die manier wordt een platform gevormd om kennis en ideeën uit te wisselen.
Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): "ErfgoedLab Brabant moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een stuwende kracht in het hart van een netwerk rondom herbestemming van erfgoed. Want we hebben een flinke klus te klaren, en daarbij hebben we alle deskundigheid nodig die er is. Het is goed die te vergroten, te bundelen en met elkaar te delen, en dat is wat ErfgoedLab Brabant gaat doen."

Meer berichten