Commissaris van de Koning Wim van de Donk roept alle kiesgerechtigde Brabanders op om op woensdag 20 maart naar de stembus te gaan. "Achteraf klagen heeft geen enkele zin, dit is je kans om je stem te laten horen." Foto: Marc Bolsius
Commissaris van de Koning Wim van de Donk roept alle kiesgerechtigde Brabanders op om op woensdag 20 maart naar de stembus te gaan. "Achteraf klagen heeft geen enkele zin, dit is je kans om je stem te laten horen." Foto: Marc Bolsius (Foto: Marc Bolsius)

'Stemmen is onze morele plicht'

  Politiek

Op woensdag 20 maart gaan de stembureaus open voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er is de provincie Noord-Brabant veel - zo niet alles - aan gelegen om deze dag zoveel mogelijk Brabanders naar de stembussen te dirigeren. "We staan dan ook voor hele belangrijke keuzes die niet alleen de huidige maar ook toekomstige generaties raken. Stemmen is daarmee belangrijker dan ooit tevoren", aldus Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

door Han van Bodegom

's-HERTOGENBOSCH - De 55 leden van de Provinciale Staten vormen samen het algemeen bestuur van de provincie Noord-Brabant en vertegenwoordigen daarmee de gehele Brabantse bevolking. Deze leden worden eens per vier jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Zij zetten in grote lijnen het beleid van de provincie uit en controleren op de uitvoering hiervan. Bovendien kiezen zij uiteindelijk ook de leden die Brabant mogen vertegenwoordigen in de Eerste Kamer. "Vandaar dat er ook vanuit Den Haag enorm veel belangstelling is voor deze verkiezingen", vertelt Van de Donk: "Landelijke kopstukken schuiven aan bij Jinek en andere actualiteitenprogramma's en eisen zo een groot deel van de media-aandacht op. Terwijl het bij deze verkiezingen toch echt over de toekomst van ons prachtige Brabant gaat. Waar gaan we de komende jaren bouwen, en waar juist niet? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt nog beter op elkaar afgestemd worden. Hoe kunnen we de infrastructuur en dus bereikbaarheid verbeteren? Hoe houden we dorpen en steden leefbaar? En hoeveel investeren we de komende jaren in economische stimuleringsprogramma's, en hoeveel in sport en cultuur? Het gaat bij deze verkiezingen dus echt ergens over. Dat was goed te merken tijdens het debat over veehouderij dat op een bomvol plein bij het provinciehuis op schermen te volgen was, of het debat over Nuenen. Bijna iedereen heeft op dit moment wel een mening over hoe de provincie zich de komende periode verder moet ontwikkelen. En juist dat is de inzet van deze verkiezingen."

Volgens Van de Donk, al bijna 10 jaar Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, staat de provincie er op dit moment goed voor. De economie ontwikkelt zich prima. Brabant staat zelfs te boek als één van de meest innovatieve regio's ter wereld. "We hebben hier heel wat moois in huis. En daar mogen wij gerust trots op zijn. Maar tijd om genoegzaam achterover te leunen is er zeker niet. We moeten in beweging blijven en nu al besluiten nemen die er zorg voor dragen dat het in Brabant over pakweg 15 tot 20 jaar nog steeds goed gaat. En niet alleen op economisch gebied. Het moet ook allemaal schoner en duurzamer. Zo willen we bijvoorbeeld flink investeren in de biodiversiteit van het landschap en in het openbaar vervoer. En kiezen we voor de bouw van windmolenparken, of juist niet? Belangrijke vraagstukken die ook in alle debatten in aanloop naar de verkiezingen naar voren komen en die uiteindelijk om een heldere visie en lijn vragen. Voor ons als provinciebestuurders is het dan ook ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk Brabanders op woensdag 20 maart hun stem uitbrengen en zo hun mening geven over de te volgen koers. Want een beleid dat niet breed wordt gedragen, heeft weinig kans van slagen. Achteraf klagen heeft geen enkele zin, dit is je kans om je stem te laten horen. Het moment is nu!", benadrukt Van de Donk.

Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2015 was het opkomstpercentage in Brabant met 43,6% het laagst van alle provincies in Nederland. Opmerkelijk, want Brabanders zijn over het algemeen toch ontzettend fier op hun provincie. "Veel mensen zijn nog altijd niet met politiek bezig, maar de politiek wel met deze mensen. Al heb ik het idee dat de politieke betrokkenheid in Brabant alsmaar toeneemt. Dat zie je ook in de verschuiving die in het politieke landschap heeft plaatsgevonden. Van oudsher waren het de gevestigde landelijke partijen die ook op provinciaal niveau de dienst uitmaakten. Inmiddels is het politieke palet veel rijker. Meer partijen betekent ook dat er meer maatschappelijke opvattingen worden vertegenwoordigd. Er valt dus letterlijk meer te kiezen, de keuze doet er ook meer toe dan ooit, en de uitkomst was nog nooit zo lastig te voorspellen. En is het nu echt teveel gevraagd om vanuit goed burgerschap eens in de vier jaar naar de stembus te gaan? Bovendien zie ik het persoonlijk ook als onze morele plicht. Zeker in het jaar dat we in Brabant 75 jaar vrijheid vieren. Ik vind dat het uitbrengen van je stem wel het minste is wat je kunt doen om al die mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en democratie te eren."

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen maanden geen kans onbenut gelaten om de verkiezingen van de Provinciale Staten onder de aandacht van de kiezers te brengen. Prominente Brabanders als Frank Lammers en BraboNeger Steven Brunswijk leenden hun gezicht aan de campagne en Huub Hangop weidde zelfs een heuse carnavalskraker aan dit onderwerp. "Echt iedereen doet graag mee. Want één ding hebben we gemeen: we houden allemaal van ons mooie Brabant", besluit de Commissaris van de Koning.
Heb jij nog geen idee welke partij jouw standpunten het beste vertegenwoordigt? Het provinciehuis in Den Bosch opent op zaterdag 16 maart van 13.00 tot 20.00 uur de deuren voor alle Brabanders. Op het verkiezingsplein kunnen bezoekers in gesprek gaan met alle lijsttrekkers van de politieke partijen en om 16.00 uur start het slotdebat. Omroep Brabant zendt dit live uit. Wil je zo lang niet wachten, of ben je zaterdag verhinderd? Maak dan gebruik van de Brabantse StemWijzer op noord-brabant.stemwijzer.nl en test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Kijk voor deelnemende partijen en meer info op brabant.nl/verkiezingen.

Meer berichten