Voorlopige verkiezingsuitslag. Stuivertje wisselen van CDA en Water Natuurlijk. Vermelding 3 restzetels ontbreekt.
Voorlopige verkiezingsuitslag. Stuivertje wisselen van CDA en Water Natuurlijk. Vermelding 3 restzetels ontbreekt.

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Aa en Maas

  Politiek

Op 20 maart vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Vandaag, 21 maart, heeft dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas de voorlopige verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De definitieve uitslag volgt maandag 25 maart.

Voorlopige uitslag

CDA 5 zetels
Water Natuurlijk 7 zetels
VVD 3 zetels
PvdA 2 zetels
AWP niet politiek wel deskundig 1 zetels
50PLUS 2 zetels
Ouderen Appèl Hart voor Water 0 zetels
Er zijn nog 3 restzetels te verdelen. Deze verdeling is maandag 25 maart bekend.

Definitieve verkiezingsuitslag

De komende dagen worden alle stemmen verwerkt en gecontroleerd. Op maandagochtend 25 maart maakt de voorzitter van het stembureau, dijkgraaf Lambert Verheijen, tijdens een openbare bijeenkomst de definitieve verkiezingsuitslag bekend. Dan zijn ook de namen van de nieuwe algemeen bestuursleden bekend. De uitslag is te vinden op www.aaenmaas.nl/verkiezingen.

Wisseling van de wacht

Het algemeen bestuur bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden. Zeven leden, de geborgde zetels, staan vast. Het gaat om drieleden namens bedrijven, drieleden namens agrariërs en overig ongebouwd en één lid namens natuurterreinen. De overige 23 leden zijn gekozen tijdens de verkiezingen.

Het oude algemeen bestuur treedt op woensdagmiddag 27 maart af. Op donderdagmiddag 28 maart volgt de installatie van het nieuwe algemeen bestuur.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage voor waterschap Aa en Maas is 49,2% Bij de verkiezingen in 2015 was dit 41,1 procent. In 2015 was het CDA de grootste partij, gevolgd door Water Natuurlijk.

Meer berichten