Bericht van de Provincie Noord-Brabant.
Bericht van de Provincie Noord-Brabant. (Foto: )

Gedenkteken gevallen Statenleden in provinciehuis

  Politiek

De herdenking van de Tweede Wereldoorlog is belangrijk immaterieel erfgoed voor de provincie Noord-Brabant. En statenleden die in de Tweede Wereldoorlog door geweld van de Duitse bezetter om het leven kwamen, verdienen dan ook een permanente herinnering in het provinciehuis. Dat was de strekking van de motie die PVV-statenlid Alexander van Hattem in november 2017 indiende bij de begrotingsbehandeling. De motie werd unaniem gesteund. Komende vrijdag wordt het gedenkteken in het provinciehuis onthuld, voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten.

REGIO - Het gaat bij de omgekomen statenleden om de toenmalige burgemeesters Moonen van Waalwijk en Smulders van Someren. Zij waren naast burgemeester ook lid van Provinciale Staten.Tijdens de onthulling van het gedenkteken wordt ook burgemeester Wijnen van Asten meegenomen. Hij was geen PS-lid, maar werd gelijktijdig met burgemeester Smulders geëxecuteerd. Hij staat hiermee symbool voor alle moedige burgemeesters die verzet pleegden in oorlogstijd.

Moed

Van Hattem: "We vonden dat 2019, als we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn, een uitgelezen mogelijkheid zou bieden om het offer van de statenleden voor de vrijheid van ons land te herdenken. We zijn heel blij met dit eerbetoon, en de blijvende herinnering aan de moed van deze mannen", aldus Van Hattem.

Open ruimte

De permanente herdenkingsplek is een gedenkteken in de statenlounge naast de statenzaal in het provinciehuis, in de boekenkasten waar de (oude) statenverslagen staan. Tussen de notulen van de vergadering van 1941 (laatste bijeenkomst van Provinciale Staten na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog) en 1946 (het eerste verslag na de oorlog) is prominent zichtbaar een open ruimte gerealiseerd. Daarin ligt een opengeslagen boek, waarin de namen van Smulders en Moonen zijn geschreven. 

Meer berichten