Het animo voor wandelvoetbal voor 60-plussers is groot. Zo bleek ook tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Old Stars bij voetbalvereniging DESK in Kaatsheuvel.
Het animo voor wandelvoetbal voor 60-plussers is groot. Zo bleek ook tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Old Stars bij voetbalvereniging DESK in Kaatsheuvel. (Foto: )

Old Stars zijn er helemaal klaar voor!

  Sport

Op maandag 28 mei zijn in de bestuurskamer van DESK een achttiental voetballiefhebbers - onder leiding van vertegenwoordigers van Contourde Twern, KBO Kaatsheuvel en voetbalvereniging DESK - bijeengekomen voor de oprichting van de nieuwe afdeling Old Stars. Een prima opkomst. "De Old Stars kunnen van start gaan", was de algemene mening bij het openen van de vergadering.

KAATSHEUVEL - Na een woord van welkom en een gloedvol betoog van KBO-vertegenwoordigster Lia Leemans om lid te worden van de plaatselijke KBO en deel te nemen aan het nieuw op te richten wandelvoetbalteam, werden een aantal onderwerpen besproken. Zo deden Jos Hermsen en Willie Timmers uit de doeken wat 'Walking Football' precies inhoudt. Wandelvoetbal is een combinatie van veld- en zaalvoetbal. Trainingen en wedstrijden worden gespeeld op het kunstgrasveld van DESK. De afmetingen van het speelveld en van de doelen zijn aangepast aan de leeftijd (60-plus). Officiële wedstrijden worden gespeeld in 6 tegen 6 vorm en duren slechts een kwartier. Slidings, ballen boven heuphoogte en lichamelijk contact zijn verboden. Er wordt ook zonder keepers gespeeld.
Een discussiepunt leverde het tijdstip op wanneer er getraind en gespeeld kan worden. Vanwege de verplichtingen van een aantal opa's om als oppas-opa te functioneren, werd er onder de aanwezigen een korte enquête gehouden over welke ochtend het meest geschikt is. Op een later tijdstip wordt hierover een definitieve beslissing genomen.
Een ochtendje wandelvoetbal met de Old Stars komt er als volgt uit te zien. De ochtend begint met een samenkomst in het clubhuis van v.v. DESK. Van 10.15 tot 11.15 uur vindt de training plaats en vanaf 11.15 tot 12.00 uur is er in de kantine gelegenheid om de zogenaamde 'derde helft' te spelen.
Het is de bedoeling om half september met trainingen en wedstrijden te beginnen. De werkgroep is in overleg met een club voor een demonstratiewedstrijd. Met Kerstmis en Nieuwjaar is er zoals bij alle amateurclubs sprake van een winterstop. Bij extreme weersomstandigheden kan er niet gespeeld worden. Marc Janssen van PMA fysiotherapeuten in Kaatsheuvel heeft zich bereid verklaard om de Old Stars in lichamelijk opzicht te ondersteunen. De werkgroep is wel nog op zoek naar een trainer. De contributie bij v.v. DESK bedraagt 22,50 euro per kwartaal. Daarmee ben je volwaardig lid van DESK en van de KNVB.
Alle mannen die zich reeds hebben aangemeld, worden via de e-mail op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Heb je interesse in wandelvoetbal en wil jij je alsnog aanmelden voor de Old Stars? Dat kan bij Jos Hermsen: jos.hermsen@home.nl, of telefonisch op 06-10450822.

Meer berichten