Logo demaasroute.nl


RKC studiedag oefenmeesters

  Sport

De VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland) houdt op dnsdag 6 december een studiedag bij RKC Waalwijk.

Op deze dag zal Peter van de Berg, geassisteerd door Regillio Vrede en Erwin Breugel, een demonstratietraining verzorgen voor zo'n 80 amateurtrainers met als thema 'Verdedigen/doelpunten voorkomen'.

Voorafgaand aan de demonstratietraining zal Piet de Visser een lezing/voordracht houden over 'Scouting'.

Namens de VVON wordt aan Piet de Visser, na afloop van de lezing, een cheque ter waarde van € 5000 overhandigd. Dit geldbedrag komt ten goede aan de Piet de Visser Foundation. De Stichting Piet de Visser Foundation wil toekomstmogelijkheden creëren voor kansarme en/of gehandicapte kinderen door deze kinderen in aanraking te laten komen met sport en sportieve activiteiten.

De stichting zal zich voornamelijk focussen op kinderen in Afrika en Zuid-Amerika die hun voetbaltalent verder willen ontwikkelen.

De VVON nodigt de redactie graag uit verslag te doen van genoemde demonstratietraining en de overhandiging van de cheque aan de Piet de Visser Foundation.

Bijgaand het programma van 6 december a.s.

Programma:

12.30 - 13.00 uur:Ontvangst met koffie/thee + aanmelden in het Mandemakers stadion

13.00 - 13.10 uur:Opening door Tom Heijkoop, districtscoördinator district Zuid 1

13.15 - 14.15 uur:Piet de Visserover 'Scouting' en zijn boek 'Meesterscout'

14.15 - 14.30 uur:Uitleg demonstratietraining door Peter van den Berg

14.30 - 15.45 uur:Demonstratietraining RKC Waalwijk, onder leiding van Peter van den Berg, met als thema:Verdedigen/doelpunten voorkomen. Het verbeteren van het individueel verdedigen, alsmede het verbeteren van de onderlinge

samenwerking tussen de verdedigers om doelpunten voorkomen.De training is opgebouwd vanuit de 1+k-2 aanvallers. Deze vorm zal worden uitgebouwd van 2+k-3 naar 4+k-5 etc. tot aan de eindvorm 8+k-9. De verdedigers(s) zijn altijd in ondertal en dienen vooruit te verdedigen. Belangrijk daarbij is het isoleren van de vrijeman door de passlijn eruit te halen. Door de

ondertalsituatie is coachen onderling en met de keeper van groot belang. De oefenvormen worden verder uitgebouwd tot een eindvorm van 8+k-9 op 3/4 van het veld. De onderlinge afstanden in stand houden en de samenwerking bevorderen om scoren te voorkomen.

15.45- 16.00 uur:Pauze

16.00 - 16.30 uur:Uitleg en bespreking in groepen

16.30 - 16.45 uur:Plenaire afsluiting door Peter van den Berg en Tom Heijkoop

16.45 uur:Uitreiking certificaten

WJ Monsieurs
Reageer als eerste
Meer berichten