Logo demaasroute.nl


Huldiging jubilarissen bij Liedertafel Oefening en Vermaak Waalwijk.
Huldiging jubilarissen bij Liedertafel Oefening en Vermaak Waalwijk.

25 jaar zingen bij Liedertafel “Oefening en Vermaak” Waalwijk

  Verenigingen

Donderdag sloot Liedertafel 'Oefening en Vermaak' het seizoen af met een korte repetitie en een feestavond. De avond had een extra feestelijk tintje omdat twee leden, Cees Cools en Henk Appels, hun vijfentwintigjarig jubileum vierden.

WAALWIJK - Cees Cools heeft een muzikaal leven. Hij heeft 30 jaar de grote trom geslagen bij Concordia in Loon op Zand en was ook zanger bij het gemengd koor van Loon op Zand, het zingen was hem dus niet onbekend. Cees was ook een vaste bezoeker van de Liedertafelconcerten. Bij de nazit van een Kerstconcert werd het ‘lang zal hij leven’ gezongen en natuurlijk zong Cees uit volle borst mee. Tijdens deze nazit werd Cees overgehaald om lid te worden van de Liedertafel. Cees is een verdienstelijk lid voor LOV, hij heeft 20 jaar hand- en spandiensten verleend. Ook heeft hij al die jaren het muziekarchief bijgehouden.

De tweede jubilaris is erevoorzitter Henk Appels. Vorig jaar werd Henk in het zonnetje gezet bij zijn afscheid als voorzitter van de Liedertafel. 25 jaar geleden werd hij door zijn broer Chris gepusht om lid te worden. Zijn eerste functie binnen de vereniging was die van kascontroleur. Daarna heeft hij de functies bekleed van bestuurslid, vicevoorzitter in 2001 en uiteindelijk voorzitter in 2004, dit is hij 12 jaar lang geweest. Reden genoeg om hem vorig jaar tot “Erevoorzitter” te benoemen. Zijn ideeën waren soms gewaagd maar bleken altijd goed onderbouwd en doordacht, waardoor vaak een succes. Henk trok de kar bij het 150- jarig jubileum, een enorm initiatief. Ook de reisjes van de Liedertafel naar Seefeld, Verona in Italië, Gent en Unna werden mede door hem georganiseerd.

De voorzitter, Ad van de Ven, bedankt beide jubilarissen voor hun positieve inzet gedurende de afgelopen 25 jaar en zegt te hopen dat de Liedertafel nog lang van hun stem én betrokkenheid mag genieten. Zij ontvangen een jubileumspeld en een oorkonde. Aan de aanwezige partners wordt een boeket uitgereikt. De LOV-ladies brachten met zang en dans een hulde aan de jubilarissen. Uiteraard lieten de overige leden van het koor zich hierbij niet onbetuigd.

Hierna nam de voorzitter van de Stichting “Vrienden van de Liedertafel”, Henk Appels, het woord. Deze Stichting bestaat dit jaar 25 jaar. Mede door de financiële steun van deze Vriendenkring kan de Liedertafel goede concerten geven. Het jubileum van de Stichting “Vrienden van de Liedertafel” zal worden gevierd tegelijk met het operaconcert “Omaggio a Verdi” dat de Liedertafel op 30 september a.s. geeft. Met dit concert wordt een ode gebracht aan Giuseppe Verdi, een van de grootste componisten uit de geschiedenis. Er staan 2 prachtige opera’s centraal, om te beginnen de komische opera “Un giorno di Regno” (Il Finto Stanislao) een tamelijk onbekende, maar verrassend mooie opera. Daarna volgen hoogtepunten uit de opera “Giovanna d ‘Arco” (Jeanne d’Arc) en een selectie van bekende operakoren. Aan dit speciale concert werken mee sopraan Wilma Bierens, tenor Ingmar Ruttens, bariton Martijn Sanders, het Möbius Ensemble Tilburg, voor deze gelegenheid uitgebreid met een aantal blazers en pianist Ben Martin Weijand. Koor en orkest staan onder de bezielende leiding van dirigent Carl van Kuyck. Meer informatie vindt u op www.liedertafelwaalwijk.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten