Afgelopen donderdag 29 juni kwamen de leden van de Vrouwen van Nu Raamsdonk/Waspik bij elkaar om het jubileum te vieren.
Afgelopen donderdag 29 juni kwamen de leden van de Vrouwen van Nu Raamsdonk/Waspik bij elkaar om het jubileum te vieren. (Foto: )

Vrouwen van Nu Raamsdonk/Waspik viert 70-jarig bestaan

  Verenigingen

Dit jaar bestaat de Vrouwen van Nu Raamsdonk/Waspik 70 jaar. Zondag 30 januari 1949 werd vanaf de preekstoel bekend gemaakt dat er plannen bestonden om te komen tot oprichting van een RK Boerinnenbond in Raamsdonk. Twee dagen later op 1 februari 1949 hadden alle boerinnen van de parochie in Raamsdonk zich verzameld in de zaal van de heer Nieuwenhuizen en kwam de boerinnenbond te Raamsdonk tot stand in aanwezigheid van de Zeer Eerw. Heer Pastoor van Herpt.

REGIO - Dit was heel uniek omdat in geen enkele randgemeente nog in het bezit was van een dergelijke vereniging. In 1956 (7 jaar later) werd de boerinnenbond in Waspik opgericht in aanwezigheid van Willem Zijlmans. Ook in Waspik speelde meneer Pastoor een belangrijke rol bij de oprichting van de boerinnenbond. In 1967 werd de naam van de boerinnenbond veranderd in de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) en werd het tijd om ook niet-agrarische vrouwen toe te laten tot de vereniging. In 2012 kwam er een fusie tussen Raamsdonk en Waspik en werden we één vereniging die in 2015 opgegaan is in Vrouwen van Nu omdat de KVO ophield te bestaan. Het landelijke van de KVO werd opgegeven en vanaf 2015 heten we dus Vrouwen van Nu Raamsdonk/Waspik. De vereniging telt momenteel 81 leden en met de leden is er afgelopen donderdag 27 juni 2019 het 70-jarig bestaan gevierd in 't Schooltje te Waspik. Het was een feest voor de leden en een door leden verzorgde avond. De avond werd met lekker eten ingevuld en natuurlijk waren er ook optredens. Er was een werkgroep voor een moment van bezinning, een koor werd gevormd en er werd opgetreden door leden. Een toneelstukje van 'De Oude Doos' met vergelijkingen van vroeger en nu, een optreden van de Andrew Sisters, een duo dat op zoek was naar geschikte billen voor het uitbroeden van een ei en een clubje oude dames uit het bejaardenhuis met rollators voor de rollatorgymnastiek. Het werd een hele gezellige avond waarin de lege momenten ingevuld werden door troubadour Piet. "Ik denk dat ik namens alle leden kan zeggen dat het 70-jarige jubileum van onze vereniging een grandioos succes is geworden. Op naar het 75-jarig bestaan en wellicht kunnen we dat ook weer groots vieren", aldus voorzitter Marlies Boons. Vrouwen die interesse hebben om zich aan te sluiten bij de vereniging, zijn van harte welkom. Meer informatie: www.vrouwenvannu.nl/raamsdonk-waspik. Mailen kan ook: vrouwenvannu.raamsdonkwaspik@gmail.nl.

Meer berichten