Ferd de Waal wordt geïnstalleerd als President.
Ferd de Waal wordt geïnstalleerd als President. (Piet Pulles Fotografie)

Nieuwe serviceclub in Waalwijk

  Verenigingen

Op 20 november heeft in Brasserie Sublime de officiële oprichting en installatie plaatsgevonden van Lions Club Branch de Loint-Waalwijk.

WAALWIJK - Lions Club Branch de Loint is een nieuwe tak van Lionsclub Waalwijk waarin zich een aantal leden met een lange staat van dienst heeft verenigd en die eraan toe zijn om een tandje lager te schakelen. Maar die wél als Lion in vriendschap met elkaar verbonden willen blijven. Uiteraard houdt de club in bescheiden mate oog voor maatschappelijke doelen. De nieuwe club is gestart met 6 leden en staat behalve voor 62+’rs van Lionsclub Waalwijk op termijn ook open voor leden van buitenaf. Het streven is om door te groeien naar een aantal van 14 tot 16 leden. De bijeenkomsten vinden overdag plaats, op de derde woensdag van elke maand. Er is voorzien in een aantrekkelijk winter- en een zomerprogramma. Als samenkomstlocatie is gekozen voor Brasserie Sublime in Waalwijk. Het bestuur wordt gevormd door Ferd de Waal, Piet Pulles en Noël Bayens.

Meer berichten